عبید زاکانی

از عبید زاکانی می پرسن اسلام رو چطور دیدی؟
می گه دینه عجیبیه
وقتی می یای تو سر آلتتو می برن
وقتی هم که می خوای بری سر خودتو !!!!

Advertisements