پدر ایران ؟

تو یوتیوب یه کلیپی بود که محتواش توهین به آتاتورک بود
اگه اتاتورک نمی شناسید تو یک جمله باید بگم
“پدر ترکیه فعلی”
سایت یوتیوب توسط مردم ترکیه تحریم شد
این تحریم به مدت 8 سال طول کشید
تا یوتیوب این کلیپو حذف کنه
نه فیلتری
نه لات بازیه دولت
فقط خود مردم

Advertisements

مردی نبود فتاده(شمال) را پای زدن

اقایی که کار فرهنگی می کنی
برنامه می سازی که به مردم بگی
تو این 3 روز تعطیلات بشینن خونه
یارانه هاشونو بشمارن و شمال نرن
به جا 3 روز تعطیلات بزار 14 خرداد
به جا شمال بزار مرقد امام راحل
البته اگه مردی !

تجاوز کرد در ایران به دختری

به شخصه معتقدم تفکر پشت حجاب تفکری غلطه
اینکه زنی رو به خاطر هوس بازیه مردی بقچه پیچ کنن مصداق این ضرب المثله
«گنه کرد در بلخ اهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری»
اون هم با استفاده از تمام قدرت ، حتی به هرج و مرج کشیدن جامعه
و تجاوز به عنف تا مردم رو متقاعد کنن که حجاب چیزه خوبیه.

آزادی اسم ندارد

دفاع از ازادی از حق زندگی از حق حرف زدن از حق شهروندی از حق پوشش از …
نه اسم دارد نه رنگ
نه نیازی به طرفداری یه کانال تلویزیونی یا یک گروهک یا هرچه که اسمش را می گذاری دارد
این برای من است کاری که می کنم به خودی خود بزرگ است
پس نه رویش رنگ می پاشم ،نه رویش اسم می گذارم
نه به کسی حق می دهم هر طور که دلش خواست از ان استفاده کند
این حق من است نه بازی، نه سیاست، نه حیله ،نه فتنه، نه جنبش، نه …
این دفاعی است از حقم
حقی که خواهم گرفت
من مَردُمَم مَردُمی که اگر به ادبیاتش نگاه کنی ترجمه می شود رعیت
رعیتی که نه رنگ برایش مهم است نه اسم فقط حقش را می خواهد
رعیتی که درس خوانده ، دانشگاه رفته ، مدرک گرفته ،کوفت گرفته، درد گرفته
اما ایمانش را از دست نداده و مطمئن باش که از دست هم نمی دهد
از جانش می گذرد برای خودش برای هم نوعش اما پله ترقی برای کسی نمی شود
و تو هر کسی که هستی باش با ایمان ما بازی نکن شاید در شروع کسی کاری به کارت نداشت اما مراقب خشم رعیت باش
چون اگر خشم رعیت کسی را بگیرد خود دنیا هم جلویش کاره ای نیست
من از نیابت تو حرف نمی زنم از نیابت کسی حرف می زنم که درد کشیده که حقش بازیچه ای شده دست تو که تاریخ نیز حقش را خورده و زمین برایش جهنم است
اما هنوز ایستاده و سر پاست با دردی که حتی بهشت هم درمانش نمی کند.