مثل زن تو تجاوز جنسی شل گرفتم تا که درد کمتر شه !

دوباره همان قضیه ی همیشگی
حمله و تجاوز چند نفر به 2 نفر از دوستانم وقتی که از کلاس زبان به خانه بر می گشتند.
یه داستان تکراریه مزخرف !
واقعا این چندمین بار است که این حرف ها را می شنوید. خودتان خسته نشدید ؟
تا کی هی حرفهای روشنفکرانه بزنیم؟ تا کی تقصیر را به گردن زنان بندازیم ؟
تجاوز گروهی ، مشکل جنسی نیست ؟،مشکل عاطفی ست؟ هان؟ تا کی از این مزخرفات
تا کی هی برویم شکایت کنیم ؟ بعد هی قاضی بگوید که مشکل از حجاب خودتان است! یا اصلا می خواستید کلاس زبان نروید ! مگر زن هم به کلاس زبان احتیاج دارد! خب وقتی وزیر امور خارجه مملکت زبان مادری خودش را هم بلد نیست ! چه انتظار دارید از قاضیه مملکتش ؟ که درس قضاوت خوانده باشد؟ واقعا این انتظار را دارید؟ پس ول معطلید!
حداقل شل بگیرید دردش کمتر شود!

پ.ن : یه روزی اون دنیا اگه خدا منو بخشید،
مطمئن باشه بازم من نمی بخشمش .

Advertisements

خودت باش،موفق باش

وقتی خدا می گوید :
ای انسان ها! از راه هایی نروید که روندگان ان بسیارند، از راه هایی بروید که روندگان ان کم اند.
و وقتی خودمان به این نتیجه می رسیم که به تعداد موهای سر انسان راه هست برای رسیدن به خدا.
می افتیم دنبال یک مشت پیر متعصب مرده که برویم بهشت ! جالب است نه
وقتی خدا از تو دعوت می کند که راه های جدید را امتحان کنی،این مورد تنها در مورد رسیدن به خدا نیست به خیلی جاها تعمیم دارد. به خیلی جاهای زندگی.
همیشه رفتن از راهی که دیگران در ان موفق شده اند چاره ساز نیست

راههای رسیدن به گلستان

امروز عصر وقتی از دانشگاه برمی گشتیم خونه(با دوستم) راننده تاکسیه خبر نداشت کرایه شده نفری چهارصد تومن،با همون کرایه قبلی نفری 300 حساب کرد و 200 تومن اضافه برگردوند .
وقتی اینو بهش گفتم و کرایه اضافی رو برگردوندم کلی دعامون کرد و گفت اگه همه مثل شما بودن الان ایران گلستون بود . اینش خیلی به دلم نشست