بلای خانمان سوز

سلام رفیق ، خوبی ؟
آره با توام تویی که دنبال اصلاح کردن ایرانی
تویی که دنبال ساخت مدینه فاضله ایی
تویی که دنبال بالا بردن سطح علمی کشوری
تویی که دنبال ابادانی این کشوری .
ببین ! این مردم چه درس خونو با سوادش چه مثل من بی سوادش ،عوامن
چه توقعی هم داری خب ، وقتی میانگین مطالعه تو کشوری صفره کلوینه ! چه توقعی داری ؟
که هر حرفی رو باور نکنیم . یا وقتی یه خبرو شنیدیم دنبال راستو دروغش باشیم
می دونی سرمون خیلی شلوغه اگه ما بریم دنبال مطالعه اونوق بیست و سی واسه کی خبر پخش کنه ؟ کی فارسی وان نگاه کنه ؟ کی روزی 2 تا قلیون بکشه
کی بره دختر بازی ؟ هان؟

اگه دنبال اصلاح جامعه ای لازم نیس کار سختی بکنی
فقط باید کاری کنی این جماعت زود باور کتاب خوندنو شروع کنن
اونوقت خودشون کشورو نجات می دن همین!

Advertisements