چرا کارمند سفارت ایران در برزیل به استخر مختلط رفته بود؟

این سوالیه که ذهن منو بعد از این حرکت فرهنگی
جناب دیپلمات ایرانی
واقعا چطور می شه کسی که به این شکل از انواع فیلترینگ ایران
برای این کار گذشته باشه همچین حرکتی ناشایستی رو انجام بده
اقایی که جای مهر سرش رو سوراخ کرده
تسبیه و الله اکبر از روی لبش نمی افتد
چطور؟
اقای سران مملکتی ریدید به وجهه ملی کشور
مطمئنا فردا اقا میاد می گه

انگشت ناقابلی دارم (گریه حضار)
آنرا نیز برای گفتگوی تمدن ها و از بین بردن موانع فرهنگی نثار ماتحت دخترکان فرنگ میکنم (شیون حضار) باشد که این انگولک ها تمدن ها را به هم نزدیک کند (انگولک حضار)

Advertisements