باز اینا زده به سرشون

باور نکردنیست!
غریب است!
این روزها …
تلاش قابل تقدیر تک تک افراد اطرافم برای شاد بودن و برای ساختن یک زندگی بهتر برای خود،
تلاش برای دوباره عاشق شدن دوباره خندیدن و دوباره گریه کردن آن هم در این شرایط
تلاششان برای دادن حس مثبت و خوب به من.
ان هم از طرف افرادی که تا دیروز برای یک لحظه نبودن و رها شدن چهار لیتری می شدند
کمی عجیب است.
اینکه همه ی ادمای دور برت با هم شروع کنند به بودن چیزی که شدنش در ایران اگر غیر ممکن نباشد سختی زیادی دارد.
یا اصن چطور ممکن است ادمهایی که تا دیروز حقی از زندگی برای خود قائل نبودند الان شروع کرده اند به بهتر بودن؟
اشتباه نکنید این از ان دست نوشته های ایدیت نیست که پر از حس تهوع و انزجار باشد
اینجا خودم هم خوشحالم باورم نمی شود

اینجا شهر کوچکی ست که به خاطر ادمهای بالا بر خلاف گذشته پر از روح زندگی شده است.

Advertisements

عنوان ندارد لعنتی !

زنده به گور کردن بدترین حسیه که یه ادم می تونه داشته باشه
اینکه ادمایی بودن ،که یه روزی واسشون ارزش داشتی.
اگه ناراحتی تو می دیدن اونام ناراحت می شدن
اگه خوشحالیتو می دیدن اونام می خندیدن
اگه به مشکلی بر می خوردی بدون انتظار بهت کمک می کردن
حالا بالا سرت واستادن دارن روت خاک می ریزن
تو هم دراز کشیدی داری می خندی
چون می دونی اینار به جای کمک قرار دفنت کنن