پاسداری شده: خونه دانشجویی

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

Advertisements

چرا !

نوشتن جدا از انگیزه، به موضوع هم نیاز دارد.
برای ادمهای معمولیه مثل من که نه اتفاق جالبی در روزمره گی هایش می افتد و نه انگیزه ی خاصی برای ادامه دادن و دویدن دارند، دیگر نوشتن اهمیت چندانی پیدا نمی کند ،حتی اگر موضوع خاصی هم برای نوشتن داشته باشند.
اینها کلا همه ی دلایلی است که نمی گذارند اینجا را طبق عادت اپدیت کنم. چون عادت کردن هم چیز بدیست . اینکه عادت کنی هی بیای با اجبار یک چیزی اینجا بنویسی که کسی هم نخواندش، گوه است گوه. اصلا همین عادت کردن و اجبار چیزهایی هستند که به تنهایی برای انجام ندادن کاری توسط من کافی هستند.